Community building through art

Join for those who would like to challenge themselves both creatively & artistically

Bekijk/Watch video
Team

Team

Het collectief bestaat uit docenten die op gepassioneerde wijze hun kennis overdragen aan een groep studenten van alle leeftijden zowel ervaren als onervaren. Een belangrijke benodigheid voor deze leerlingen is de bereidheid om hard te willen werken en te leren. 

Doel: Het benaderen van kunst op een professionele manier en het creëren van een veilige sfeer waar mensen zich durven te geven en kunnen groeien.

The collective forms a team of teachers who share their artistic achievements passionately to their students of all ages both experienced and unexperienced. An important requirement for these students is the willingness to work hard and learn.

Goal: To approach art professionally and for us to create a safety environment for people which allows them to dare giving and receiving than grow.

Lesaanbod/Classes

Lesaanbod

Elke zondag van 10:00 t/m 18:00 uur

*Creatief Schrijven

Van schrijven tot ontdekken naar spreken en actie.

Bij het creatief schrijven ligt de focus op het ontdekken van je passie. Jezelf creatief uiten in verschillende vormen, zowel ondernemend, verbaal en individueel als klassikaal. Je hebt veel ideeën en creativiteit in je, maar je weet nog niet zo goed waar je moet beginnen of juist wel en wordt hierin uitgedaagd.

Dans

Het lichaam is ons tempel.

Met een combinatie van academische en percussie gerelateerde dans streven de lessen ernaar om bewustwording over je lichaam te krijgen. Je bent op zoek naar een uitdagende manier van bewegen en de kracht van je eigen lichaam te ontdekken. Bij deze danssessies ligt de focus op ritmisch bewegen, flexibiliteit, krachtopbouw en zelfontwikkeling.

Zang:

Iedereen heeft een stem om gehoord te worden.

De stem is misschien wel 1 van de meest kwetsbaarste vorm van expressie. Je wordt met oefeningen uitgedaagd om in partijen en solo te kunnen zingen. Tijdens de zangsessies wordt er getraind om je bereik te verbreden en je stem te ontwikkelen door voornamelijk vanuit het genre Gospel te zingen.

*Bij voldoende aanmeldingen van minimaal 4 leerlingen

Classes

Every sunday from 10:00 till 18:00h

*Creative writing

We write to explore to speak up and create.

With creative writing, the focus is to discover your passion. To express yourself creatively in various forms. From actions to deeds, both individually as classical.
You have a lot of ideas and creativity within you, but you still need some tools where and how to start or if you do know already, you will be challenged.

Dance

The body is our temple.

With a combination of academic and percussion related dance, the classes are meant to reach awareness over your body. You are interested in a challenging way of moving and strengthening your body. With these classes the focus is on the usage of rhythm, flexibility, strength and self-development.

Singing

Everyone has a voice, meant to be heard.

The voice might be one of the most vulnerable forms of expression. You will be challenged by exercises to sing as a soloist and in parts. During the singing classes, your voice will be trained to broaden your range and develop your skills from mostly the Gospel genre.

*Occurs only with a minimum of 4 subscribers.

Tarieven/Rates

Tarieven/Rates

Tarieven zomer 2018/2019
Alle lessen zijn toegankelijk vanaf 15 jaar.
Lestijden_________________________________________________
o Creatief schrijven 10:00 t/m 11:30 uur.
o Beginners les Dans 11:45 t/m 13:00 uur.
o Beginners les Zang 13:15 t/m 14:15 uur.
o Gevorderde les Dans 14:30 t/m 16:15 uur.
o Gevorderde les Zang 16:30 t/m 18:00 uur.
Prijzenlijst________________________________________________
Losse les
o Creatief schrijfles € 15
o Beginners les Dans € 15
o Gevorderde les Dans € 20
o Beginners les Zang € 20
o Gevorderde les Zang € 25

*Abonnementen

o Creatief Schrijfles € 45 p.m.
o Beginners les Dans € 40 p.m.
o Gevorderde les Dans € 50 p.m.
o Beginners les Zang € 60 p.m.
o Gevorderde les Zang € 75 p.m.

Combinatie pakket

o Beginners Zang & Dans abonnement € 90 p.m.
+ Creatief Schrijven € 125 p.m.
o Gevorderde Zang & Dans abonnement € 115p.m.
+ Creatief Schrijven € 150 p.m.

*Abonnementen zijn geldig voor 4 weken vanaf aanschafdatum, waarbij GEEN terugbetaling mogelijk is en NIET valt te compenseren, behalve met onze vakantieperiodes en/of uitvaldagen.

Belangrijke notities

• 9 september start lessen
• 22 t/m 28 oktober herfstvakantie (GEEN LES)
• 16 december kerstpresentatie
• 17 december t/m 6 januari kerstvakantie (3 weken GEEN LES)
• 13 januari 2019 start lessen
• 18 t/m 24 maart vakantie (GEEN LES)
• 29 april t/m 5 meivakantie (GEEN LES)
• 21 juli seizoen afsluiting eindpresentatie

Rates summer 2018/2019
All classes are accessible from the age of 15.
Time schedule_________________________________________________
o Creative writing class 10:00 till 11:30 h
o Beginners Dance class 11:45 till 13:00 h
o Beginners Vocal class 13:15 till 14:15 h
o Advanced Dance class 14:30 till 16:15 h
o Advanced Vocal class 16:30 till 18:00 h
Pricelist________________________________________________
Single class
o Creative writing class € 15
o Beginners Dance class € 15
o Advanced Dance class € 20
o Beginners Vocal class € 20
o Advanced Vocal class € 25

*Class card
o Creative writing class € 45 p.m.
o Beginners Dance class € 40 p.m.
o Advanced Dance class € 50 p.m.
o Beginners Vocal class € 60 p.m.
o Advanced Vocal class € 75 p.m.

Combination card
o Beginners Vocal & Dance card € 90 p.m.
+ Creative Writing € 125 p.m.
o Advanced Vocal & Dance card € 115 p.m.
+ Creative Writing € 150 p.m.

*Cards are only valid for 4 weeks from the date of purchase and NON-REFUNDABLE and CANNOT be compensated, except with our holidays and drop-outs.

IMPORTANT NOTES

• September 9th start classes
• October 22nd till 28 holiday (NO CLASS)
• December 16th Season Presentation
• December 17th till Jan. 6th X-mas Holiday (3 weeks NO CLASSES)
• January 13th 2019 start classes
• March 18th till 24th holiday (NO CLASS)
• April 29th till May 5th holiday (NO CLASS)
• July 21st season closure presentation

JOIN OUR COMMUNITY

JOIN OUR COMMUNITY

Register now!

Phone :

+31687649433 (Whatsapp)

Email :

info@cc-amsterdam.com

Address :

Tussen de Bogen 67

Amsterdam, The Netherlands